Tidningsformgivning Ordfront magasin

 
 

Tidningsformgivning Barnens Bokklubb

Läseposten och Barnposten – två bokklubbstidningar som kommer ut 14 gånger om året i tre editioner